Obstoječa priključna moč
Obstoječa priključna moč:
Obračunska moč: kW
Trenutni strošek:
Dogovorjena moč po blokih
Blok 1 (zima dan): kW
Blok 2 (poletje dan): kW
Blok 3 (zima noč): kW
Blok 4 (poletje noč): kW
Blok 5 (vikend poletje noč): kW
Cena po novem za moč
Za dogovorjeno moč (višja sezona):
Za dogovorjeno moč (nižja sezona):
Za dogovorjeno moč (letni znesek):
Za dogovorjeno moč (mesečno povpr.):
Trenutna poraba električne energije
ET: kWh
VT: kWh
MT: kWh
Razlika v ceni
Omrež. P+E in E po starem:
Omrež. P+E in E po novem (zima):
Omrež. P+E in E po novem (poletje):
Cena presežene dogovorjene moči
Presežena moč za: kW
V bloku:
Trajanje prekoračitve: h
Plačilo za preseženo moč:
@hruske nastavitve
Vse cene so z 22% DDV za gospodinjstva.
Preseženo moč od dogovorjene moči se obračuna za vsakih 15 min preseganja. Ta znesek se prišteje ceni za dogovorjeno moč tisti mesec. To spodbuja k spoštovanju dogovorjene moči in realni oceni potrebovane moči.
Na julijskem računu za elektriko imate predlog dogovorjene moči elektrodistributerja. Je v eni vrstici na malo napisano.
Pri preračunu razlike v ceni je predpostavka, da cena električne energije se ne spremeni (oktoberska cena 2023). V ceni ni zajeta trošarina ali prispevki. ET tarifo pretvori v 1. blok v višji sezoni oz. 2. blok v nižji sezoni. Pri VT enako, pri MT pa v 3. blok v višji sezoni in 4. blok v nižji sezoni. Pri razliki v ceni je potrebno upoštevat, da ne prišteje morebitne kršitve dogovorjene moči, ki drago stanejo.
Viri
Changelog 2023-11-28 2023-11-27